bpslim.com
home sample feedback privacy information payment contact sitemap

ผู้คนมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ถ้าพฤติกรรมการบริโภค ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะกล่าวถึงเรื่อง “การบริโภค”ว่าควรจะบริโภคให้เหมาะสมได้อย่างไร เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในการควบคุมน้ำหนัก การลดน้ำหนักเป็นเรื่องง่าย ถ้าการใช้พลังงาน (การเผาผลาญแคลอรี่)นั้นสูงกว่าการสร้างพลังงาน น้ำหนักจะลดลง ดังนั้นกุญแจสำคัญเพื่อควบคุมน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ คือการบริโภคโปรตีนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

 
อาหารเพื่อโภชนาการ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนัก ไขมันของคุณส่วนมากจะไปอยู่ที่ไหน น้ำมันจากปลามีความสำคัญอย่างไร พลังงานเพื่อชีวิตประจำวัน
 
หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ชุดทดลอง ผลตอบรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ การชำระเงิน นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการจัดส่งสินค้า อัตราค่าบริการไปรษณีย์ ติดตามพัศดุ ติดต่อเรา
 
© 2013 Bpslim.com All rights reserved. E-mail : patsaral@gmail.com , Phone call : 092 532 4551, 062 429 4651
1108/39 ซ.พรพิพัฒน์ ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ 10700